W I Niedzielę Adwentu 2017r rozpoczynamy nowy Rok Duszpasterski, poświęcony tematyce Ducha Świętego i sakramentu bierzmowania.

Po czteroletnim programie duszpasterskim poświęconym sakramentowi chrztu świętego, rozpoczynamy nowy dwuletni program duszpasterski (2017-2019) - "Duch, który umacnia miłość". Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa "Duch, który umacnia miłość", zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

Hasłem obecnego roku duszpasterskiego 2017/2018 są słowa: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym".
Program duszpasterski uwzględni przypadające w przyszłym roku rocznice ważnych wydarzeń historycznych, w tym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada) i 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki (15 sierpnia).

Nowością w programie duszpasterskim jest forma jego publikacji. Przyjął on postać nie - jak dotychczas - jednego tomu, ale pięciu zeszytów tematycznych: teologiczno-pastoralnego, homiletycznego, liturgicznego, katechetycznego i maryjnego.

W obecnym roku duszpasterskim tematyka skupi się wokół sakramentu bierzmowania jako daru i zadania. Natomiast drugi rok programu będzie poświęcony misji, czyli pokazywaniu, jak realizowane jest powołanie ucznia-misjonarza, który przyjmuje od Chrystusa wezwanie do chrześcijańskiego świadectwa.

Logo: Episkopat.pl
Zobacz:
http://episkopat.pl/nowy-dwuletniego-programu-duszpasterskiego-2017-2019-duch-ktory-umacnia-milosc/

W pierwszą niedzielę adwentu, 2 grudnia 2018r, rozpocznie się nowy rok duszpasterski. "W mocy Bożego Ducha" to hasło tegorocznego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. Pomocą w realizacji programu mają być zeszyty tematyczne: teologiczno-pastoralny, homiletyczny, katechetyczny, liturgiczny i maryjny.

Dwuletniemu programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszą słowa: "Duch, który umacnia miłość". Pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2017-2018) przebiegał pod hasłem: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2,4). Rozpoczynający się właśnie drugi rok (2018-2019) będzie przebiegał pod hasłem "W mocy Bożego Ducha".

"Program duszpasterski ma z założenia być pomocą duszpasterską dla diecezji i parafii" - wyjaśnia abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterskiej KEP. Nawiązując do hasła tegorocznego programu, podkreśla, że dary i charyzmaty Ducha Świętego są nam dane po to, by służyć wspólnocie Kościoła. "Chcemy się skupić na misji ochrzczonych i bierzmowanych" - mówi. Dodaje, że każdy chrześcijanin ma do spełnienia misję, bo jest napełniony Duchem Świętym.

"Otrzymane duchowe dary umożliwiają rozpoznanie zadań oraz obszarów zaangażowania, wśród których na pierwsze miejsce wybija się Kościół jako wspólnota "napełniona Duchem Świętym" (por. Dz 2, 1-4). Konstytucja dogmatyczna o Kościele zachęca nas do podjęcia tematu uczestnictwa bierzmowanych w życiu Trójcy Świętej, do głębszej refleksji nad wspólnotowym wymiarem ludzkiego życia, jak również do wypracowania duszpasterskich pomocy koniecznych w procesie odnajdywania własnego miejsca w Kościele. Czymś bardzo zasadniczym staje się również realizacja powołania "ucznia-misjonarza", czyli przyjęcie Chrystusowego wezwania do chrześcijańskiego świadectwa. Treści drugiego roku realizacji Programu Duszpasterskiego mają więc doprowadzić wiernych do poznania Kościoła w zupełnie nowym - być może nieznanym jeszcze - świetle" - podkreśla ks. Krystian Piechaczek z Komisji Duszpasterskiej.

Drugi rok