"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"- Nowy rok duszpasterski

W I Niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy Rok Duszpasterski, poświęcony tematyce Ducha Świętego i sakramentu bierzmowania.

Po czteroletnim programie duszpasterskim poświęconym sakramentowi chrztu świętego, rozpoczynamy nowy dwuletni program duszpasterski (2017-2019) - "Duch, który umacnia miłość". Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa "Duch, który umacnia miłość", zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

Hasłem obecnego roku duszpasterskiego 2017/2018 są słowa: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym".
Program duszpasterski uwzględni przypadające w przyszłym roku rocznice ważnych wydarzeń historycznych, w tym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada) i 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki (15 sierpnia).

Nowością w programie duszpasterskim jest forma jego publikacji. Przyjął on postać nie - jak dotychczas - jednego tomu, ale pięciu zeszytów tematycznych: teologiczno-pastoralnego, homiletycznego, liturgicznego, katechetycznego i maryjnego.

W obecnym roku duszpasterskim tematyka skupi się wokół sakramentu bierzmowania jako daru i zadania. Natomiast drugi rok programu będzie poświęcony misji, czyli pokazywaniu, jak realizowane jest powołanie ucznia-misjonarza, który przyjmuje od Chrystusa wezwanie do chrześcijańskiego świadectwa.

Logo: Episkopat.pl
Zobacz:
http://episkopat.pl/nowy-dwuletniego-programu-duszpasterskiego-2017-2019-duch-ktory-umacnia-milosc/